“ MỘT THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ”

HOTLINE 84(4)35624055
hafic_info@hafic.com.vn

Dịch vụ kinh doanh

Tín dụng cá nhân


Warning: Creating default object from empty value in C:\Inetpub\vhosts\hafic.com.vn\httpdocs\components\com_content\views\section\tmpl\default.php on line 80

Warning: Creating default object from empty value in C:\Inetpub\vhosts\hafic.com.vn\httpdocs\components\com_content\views\section\tmpl\default.php on line 80

Warning: Creating default object from empty value in C:\Inetpub\vhosts\hafic.com.vn\httpdocs\components\com_content\views\section\tmpl\default.php on line 80

Warning: Creating default object from empty value in C:\Inetpub\vhosts\hafic.com.vn\httpdocs\components\com_content\views\section\tmpl\default.php on line 80

Tín dụng doanh nghiệp


Warning: Creating default object from empty value in C:\Inetpub\vhosts\hafic.com.vn\httpdocs\components\com_content\views\section\tmpl\default.php on line 80

Warning: Creating default object from empty value in C:\Inetpub\vhosts\hafic.com.vn\httpdocs\components\com_content\views\section\tmpl\default.php on line 80

Warning: Creating default object from empty value in C:\Inetpub\vhosts\hafic.com.vn\httpdocs\components\com_content\views\section\tmpl\default.php on line 80

Đầu tư tài chính


Warning: Creating default object from empty value in C:\Inetpub\vhosts\hafic.com.vn\httpdocs\components\com_content\views\section\tmpl\default.php on line 80

Warning: Creating default object from empty value in C:\Inetpub\vhosts\hafic.com.vn\httpdocs\components\com_content\views\section\tmpl\default.php on line 80

Warning: Creating default object from empty value in C:\Inetpub\vhosts\hafic.com.vn\httpdocs\components\com_content\views\section\tmpl\default.php on line 80

Hoạt động kinh doanh khác


Warning: Creating default object from empty value in C:\Inetpub\vhosts\hafic.com.vn\httpdocs\components\com_content\views\section\tmpl\default.php on line 80

  • BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG

Áp dụng từ ngày 18-03-2014 Lãi suất (%/Năm)
Kỳ hạn VND USD
KKH
0.5
0.1
Dưới 01 tháng 1.0 0.25
Từ 01 tháng đến 06 tháng       5.5 0.25
Từ 06 tháng trở lên Thỏa thuận 0.25
 

 

Đối tác

Bảng quảng cáo