“ MỘT THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ”

HOTLINE 84(4)35624055
hafic_info@hafic.com.vn

Tin đầu tư

Thông báo thực hiện chuyển trả tài sản thanh lý Quỹ SFA2 đợt 3

Công ty Tài chính Cổ phần Handico trân trọng thông báo tới Quý khách về việc thực hiện chuyển trả tài sản thanh lý của Quỹ đầu tư chứng khoán Sài Gòn A2 đợt 3.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm.

Chi tiết

Thông báo bán tiếp lần 3 gói danh mục cổ phần chưa niêm yết SFA2

Công ty Tài chính Cổ phần Handico trân trọng gửi tới Quý khách hàng về thông báo bán tiếp lần 3 gói danh mục cổ phần chưa niêm yết SFA2. Chi tiết nhà đầu tư vui lòng xem thông báo gửi kèm

Tải về

Download this file (Thông báo bán lần 3.pdf)Thông báo bán lần 3.pdf1213 Kb

Chi tiết

Thông báo bán tiếp lần 2 gói danh mục cổ phần chưa niêm yết SFA2

Công ty Tài chính Cổ phần Handico trân trọng gửi tới Quý khách hàng về thông báo bán tiếp lần 2 gói danh mục cổ phần chưa niêm yết SFA2. Chi tiết nhà đầu tư vui lòng xem thông báo gửi kèm

Tải về

Download this file (CV-SFA2 so 08.pdf)CV-SFA2 so 08.pdf1224 Kb

Chi tiết

Mời tham gia mua gói danh mục cổ phần chưa niêm yết SFA2

Công ty Tài chính Cổ phần Handico trân trọng thông báo tới Quý khách hàng tham gia mua gói danh mục cổ phiếu chưa niêm yết SFA2. Chi tiết nhà đầu tư vui lòng xem thông báo gửi kèm

Chi tiết

Thông báo thực hiện chuyển trả tài sản thanh lý của Quỹ SFA2 (đợt 2)

Công ty Tài chính Cổ phần Handico trân trọng thông báo tới Quý khách hàng việc thực hiện chuyển trả tài sản thanh lý của Quỹ đầu tư chứng khoán Sài Gòn A2 (đợt 2)

Chi tiết

Thanh lý cổ phiếu VASS

Công ty Tài chính Cổ phần Handico gửi tới nhà đầu tư ủy thác vào quỹ SFA2 thông báo điều chỉnh giảm sở hữu chứng khoán VASS.  Chi tiết nhà đầu tư vui lòng xem thông báo gửi kèm

Tải về

Download this file (Cong van SFA2.pdf)Cong van SFA2.pdf592 Kb
Download this file (Thong bao cua VASS.pdf)Thong bao cua VASS.pdf3651 Kb

Chi tiết

Thông báo Kết quả thanh lý và Kế hoạch và lộ trình thanh lý tiếp phần danh mục cổ phiếu OTC chưa bán hết - Quỹ SFA2

Công ty Tài chính Cổ phần Handico gửi tới nhà đầu tư ủy thác vào quỹ SFA2 các tài liệu sau:

1.     Kết quả bán thanh lý các gói danh mục cổ phiếu chưa niêm yết của Quỹ đầu tư từ CTCK Rồng Việt

2.     Công văn thông báo thanh lý cổ phiếu OTC của SFA2 gửi nhà đầu tư từ Công ty QLQ Thành Việt

3.     Phương án thanh lý phần danh mục còn lại của Quỹ SFA2 ngày 10.09.2012 từ Công ty QLQ Thành Việt

4.     Kế hoạch và lộ trình thực hiện bán tiếp danh mục cổ phiếu còn lại từ Hafic

5.     Biểu mẫu Phiếu lấy ý kiến các nhà đầu tư

Chi tiết nhà đầu tư vui lòng xem các file công văn gửi kèm.

 

Chi tiết

Thông báo bán thanh lý các gói danh mục cổ phiếu chưa niêm yết của Quỹ đầu tư chứng khoán Sài Gòn A2

Công ty Tài chính Cổ phần Handico gửi tới nhà đầu tư ủy thác vào quỹ SFA2 thông báo bán thanh lý các gói danh mục cổ phiếu chưa niêm yết của Quỹ đầu tư. Chi tiết nhà đầu tư vui lòng xem thông báo gửi kèm

Chi tiết

Thông báo 1199-TB-CT1199 Hafic Thông báo chấp thuận lộ trình thanh lý cổ phiếu OTC - Quỹ SFA2

Công ty Tài chính Cổ phần Handico gửi tới nhà đầu tư ủy thác vào quỹ SFA2 thông báo chấp thuận lộ trình thanh lý danh mục cổ phiếu OTC - SFA2. Chi tiết nhà đầu tư vui lòng xem thông báo số 1199/TB-CT – Về việc thanh lý danh mục OTC-Quỹ SFA2 khi quỹ đã hết thời gian hoạt động.

Chi tiết

Thông báo xin ý kiến thanh lý danh mục OTC-Quỹ SFA2

Công ty Tài chính Cổ phần Handico xin ý kiến của nhà đầu tư ủy thác vào quỹ SFA2 về lộ trình thanh lý danh mục cổ phiếu OTC mà quỹ hiện đang nắm giữ. Chi tiết nhà đầu tư vui lòng xem thông báo số 1157/TB-CT - Thông báo xin ý kiến thanh lý danh mục OTC-Quỹ SFA2 gửi kèm

Chi tiết
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trên 3

  • BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG

Áp dụng từ ngày 18-03-2014 Lãi suất (%/Năm)
Kỳ hạn VND USD
KKH
0.5
0.1
Dưới 01 tháng 1.0 0.25
Từ 01 tháng đến 06 tháng       5.5 0.25
Từ 06 tháng trở lên Thỏa thuận 0.25
 

 

Đối tác

Bảng quảng cáo