Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài - Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài - Dịch vụ thành lập mới công ty - Thay đổi đăng ký kinh doanh - Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư - Thay đổi địa chỉ công ty - Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty - Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

“ MỘT THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ”

HOTLINE 84(4)35624055
hafic_info@hafic.com.vn

Đại hội đồng cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Handico ngày 06/06/2008;

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!

Chi tiết

Thông báo bán đấu giá bớt phần vốn Nhà nước

Thông báo bán đấu giá bớt phần vốn nhà nước do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội đại diện tại Công ty Tài chính Cổ phần HANDICO.

Chi tiết
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 4 trên 4

  • BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG

Áp dụng từ ngày 18-03-2014 Lãi suất (%/Năm)
Kỳ hạn VND USD
KKH
0.5
0.1
Dưới 01 tháng 1.0 0.25
Từ 01 tháng đến 06 tháng       5.5 0.25
Từ 06 tháng trở lên Thỏa thuận 0.25
 

 

Đối tác

Bảng quảng cáo

chung cư times tower - chung cư times tower lê văn lương