Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài - Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài - Dịch vụ thành lập mới công ty - Thay đổi đăng ký kinh doanh - Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư - Thay đổi địa chỉ công ty - Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty - Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

“ MỘT THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ”

HOTLINE 84(4)35624055
hafic_info@hafic.com.vn

Đại hội đồng cổ đông

Gia hạn nộp hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2013-2018

Công ty Hafic trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo Gia hạn nộp hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2013-2018

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Tải về

Download this file (TB-HDQT so 04.pdf)TB-HDQT so 04.pdf60 Kb

Chi tiết

Thông báo v.v: Đề cử, ứng cử viên chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

Thông báo v.v: Đề cử, ứng cử viên chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Tải về

Download this file (03-TB-HDQT .pdf)03-TB-HDQT .pdf1115 Kb

Chi tiết

Thông báo tổng hợp danh sách Đề cử, ứng cử nhân sự bổ sung chức danh HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2008-2013

Thông báo tổng hợp danh sách Đề cử, ứng cử nhân sự bổ sung chức danh HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2008-2013

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Tải về

Download this file (TB-HDQT so 01.pdf)TB-HDQT so 01.pdf41 Kb

Chi tiết

Thông báo chốt danh sách để tiến hành việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

Thông báo chốt danh sách để tiến hành việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Tải về

Download this file (TB-HDQT so 02.pdf)TB-HDQT so 02.pdf38 Kb

Chi tiết

Tài liệu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần HANDICO kính gửi Quý cổ đông mẫu đề cử ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Chi tiết

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội cổ đông bầu 01 thành viên HĐQT độc lập

Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần Handico thông báo chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội cổ đông bầu 01 thành viên HĐQT độc lập

Tải về

Download this file (TB-HDQT so 02.pdf)TB-HDQT so 02.pdf432 Kb

Chi tiết

Thông báo kết quả về việc lấy ý kiến cổ đông để thông qua Quy chế HĐQT và BKS sửa đổi lần 1

Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Handico thông báo kết quả về việc lấy ý kiên cổ đông để thông qua Quy chế HĐQT và BKS sửa đổi lần 1

Tải về

Download this file (TB-HDQT so 01.pdf)TB-HDQT so 01.pdf860 Kb

Chi tiết

Chương trình và giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ

Công ty Tài chính Cổ phần Handico trân trọng thông báo Chương trình và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. 

Chi tiết

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Công ty Tài chính Cổ phần Handico thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Tải về

Download this file (TB-CT so 611.pdf)TB-CT so 611.pdf36 Kb

Chi tiết

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

 

Tải về

 

  

Chi tiết
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 3 trên 4

  • BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG

Áp dụng từ ngày 18-03-2014 Lãi suất (%/Năm)
Kỳ hạn VND USD
KKH
0.5
0.1
Dưới 01 tháng 1.0 0.25
Từ 01 tháng đến 06 tháng       5.5 0.25
Từ 06 tháng trở lên Thỏa thuận 0.25
 

 

Đối tác

Bảng quảng cáo

chung cư times tower - chung cư times tower lê văn lương