Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài - Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài - Dịch vụ thành lập mới công ty - Thay đổi đăng ký kinh doanh - Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư - Thay đổi địa chỉ công ty - Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty - Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

“ MỘT THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ”

HOTLINE 84(4)35624055
hafic_info@hafic.com.vn

Đại hội đồng cổ đông

Thông báo chôt danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014(triệu tập lần 2)

Hafic Thông báo chôt danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (triệu tập lần 2). Chi tiết thông báo như tài liệu đính kèm.

 

Tải về

Access this URL (http://hafic.com.vn/attachments/article/294/TBHDQTso02B.pdf)TBHDQTso02B.pdf746 Kb

Chi tiết

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty Tài chính Cổ phần Handico thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Chi tiết thông báo như tài liệu đính kèm.

 

Chi tiết

Thông báo gia hạn nộp hồ sơ đề cử, ứng cử bổ xung chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018

Hafic thông báo gia hạn nộp hồ sơ đề cử, ứng cử bổ xung chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018. Chi tiết thông báo như tài liệu đính kèm.

 

Tải về

Access this URL (http://hafic.com.vn/attachments/article/294/TBHDQTso02A.pdf)TBHDQTso02A.pdf779 Kb

Chi tiết

Thông báo Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ 2014 và đề cử, ứng cử nhân sự bổ sung chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

 Thông báo Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ 2014 và đề cử, ứng cử nhân sự bổ sung chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.(xin vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm bên dưới).

Chi tiết

Thông báo chốt danh sách Cổ đông để tiến hành xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản

 Thông báo chốt danh sách Cổ đông để tiến hành xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản (xin vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm bên dưới).

Chi tiết

Thông báo v.v: Chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 (lần thứ 2)

Công ty Tài chính CP HANDICO thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 (lần thứ 2) (Xin vui lòng xem file đính kèm bên dưới).

Tải về

Download this file (TB-HDQT so 07.pdf)TB-HDQT so 07.pdf471 Kb

Chi tiết

Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2013

Công ty Tài chính Cổ phần Handico thông báo triệu tập  ĐHĐCĐ bất thường 2013. Chi tiết thông báo như tài liệu đính kèm.

Chi tiết

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Công ty Tài chính Cổ phần Handico thông báo chốt danh sách Cổ đông để tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013. Chi tiết thông báo như tài liệu đính kèm

Tải về

Download this file (TB-HDQT so 05.pdf)TB-HDQT so 05.pdf431 Kb

Chi tiết

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013-2018 lần 2

Công ty Tài chính Cổ phần Handico thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ năm 2013 -2018 lần 2.

Chi tiết thông báo như tài liệu đính kèm.

Chi tiết

Thông báo: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013 – 2018 ngày 26/04/2013 chưa đủ điều kiện tiến hành

THÔNG BÁO

(V/v: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013 – 2018

ngày 26/04/2013 chưa đủ điều kiện tiến hành)

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Tài chính cổ phần Handico

 

            Vào hồi 07 giờ 30 ngày 26/04/2013, Công ty Tài chính cổ phần Handico đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Công ty Tài chính Cổ phần Handico. Căn cứ báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, số cổ đông tham dự Đại hội là 17 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 20.046.013 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 36,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

            Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2012 của Công ty và Luật doanh nghiệp năm 2005, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Công ty Tài chính Cổ phần Handico chưa đủ điều kiện tiến hành theo quy định do tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết ít hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

            Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Công ty Tài chính Cổ phần Handico sẽ được triệu tập lần 2 trong vòng 30 ngày kể từ ngày 26/04/213. Thời gian, ngày và địa điểm triệu tập lần 2 sẽ được thông báo tới các Quí vị cổ đông sau.

 

Trân trọng thông báo!

 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 

Chi tiết

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Công ty Tài chính Cổ phần Handico thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Chi tiết thông báo như tài liệu đính kèm.

 

Chi tiết
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 2 trên 4

  • BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG

Áp dụng từ ngày 18-03-2014 Lãi suất (%/Năm)
Kỳ hạn VND USD
KKH
0.5
0.1
Dưới 01 tháng 1.0 0.25
Từ 01 tháng đến 06 tháng       5.5 0.25
Từ 06 tháng trở lên Thỏa thuận 0.25
 

 

Đối tác

Bảng quảng cáo

chung cư times tower - chung cư times tower lê văn lương