“ MỘT THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ”

HOTLINE 84(4)35624055
hafic_info@hafic.com.vn

Văn kiện

Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Ngày 25/6/2011, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Tài chính Cổ phần Handico đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp. Dưới đây là các văn kiện của Đại hội:

Chi tiết

Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Handico

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN HANDICO

HAFIC cập nhật ngày 7/7/2008 


(HAFIC) Công ty Tài chính cổ phần HANDICO thông báo Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty Tài chính cổ phần HANDICO năm 2008

Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần 

Biên bản kiểm phiếu  

Chi tiết


  • BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG

Áp dụng từ ngày 18-03-2014 Lãi suất (%/Năm)
Kỳ hạn VND USD
KKH
0.5
0.1
Dưới 01 tháng 1.0 0.25
Từ 01 tháng đến 06 tháng       5.5 0.25
Từ 06 tháng trở lên Thỏa thuận 0.25
 

 

Đối tác

Bảng quảng cáo