“ MỘT THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ”

HOTLINE 84(4)35624055
hafic_info@hafic.com.vn

Báo cáo tài chính

Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Xin vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm

Tải về

Download this file (TB - HDQT so 03.pdf)TB - HDQT so 03.pdf2346 Kb

Chi tiết


  • BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG

Áp dụng từ ngày 18-03-2014 Lãi suất (%/Năm)
Kỳ hạn VND USD
KKH
0.5
0.1
Dưới 01 tháng 1.0 0.25
Từ 01 tháng đến 06 tháng       5.5 0.25
Từ 06 tháng trở lên Thỏa thuận 0.25
 

 

Đối tác

Bảng quảng cáo