“ MỘT THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ”

HOTLINE 84(4)35624055
hafic_info@hafic.com.vn

Đầu tư tài chính

Đầu tư kinh doanh chứng khoán

Khi khách hàng có nhu cầu đầu tư chứng khoán hoặc đầu tư vào các lĩnh vực ngành nghề cụ thể nhưng không đủ tiền, HAFIC sẽ hỗ trợ tín dụng cho khách hàng. Dịch vụ này áp dụng cho tất cả khách hàng và theo quy định của HAFIC.

Chi tiết

Đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp

Đầu tư góp vốn, thành lập doanh nghiệp dưới hình thức công ty cổ phần, liên danh, liên doanh, công ty TNHH hoặc dưới các hình thức liên kết kinh tế khác.

Chi tiết

Nhận ủy thác đầu tư

- Khách hàng uỷ thác vốn cho HAFIC để đầu tư chứng khoán hoặc lĩnh vực ngành nghề đã xác định theo yêu cầu của khách hàng.

- Khách hàng chịu hoàn toàn rủi ro đối với khoản vốn uỷ thác (uỷ thác có chỉ định mục đích của khách hàng).

- HAFIC thay mặt khách hàng làm các thủ tục có liên quan đến phần vốn uỷ thác và tổ chức quản lý phần vốn khách hàng uỷ thác. 

 

Chi tiết


  • BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG

Áp dụng từ ngày 18-03-2014 Lãi suất (%/Năm)
Kỳ hạn VND USD
KKH
0.5
0.1
Dưới 01 tháng 1.0 0.25
Từ 01 tháng đến 06 tháng       5.5 0.25
Từ 06 tháng trở lên Thỏa thuận 0.25
 

 

Đối tác

Bảng quảng cáo