“ MỘT THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ”

HOTLINE 84(4)35624055
hafic_info@hafic.com.vn

Tín dụng Doanh nghiệp

Tư vấn

Hafic cung cấp các dịch vụ tư vấn hiệu quả và giá trị dành cho các doanh nghiệp, bao gồm:

- Tư vấn tài chính doanh nghiệp

- Tư vấn tài chính dự án

- Tư vấn quản lý vốn và tài sản

- Tư vấn đầu tư

- Tư vấn quản lý dòng tiền

- Tư vấn phát hành trái phiếu

Chi tiết

Bảo lãnh

Bảo lãnh là hình thức HAFIC dùng uy tín và năng lực của mình bảo lãnh cho Quý khách hàng (Bênđược bảo lãnh) thực hiện nghĩa vụ của mình thay cho khách hàng đối với bên có quyền (Bên nhận bảo lãnh) dưới hình thức thư cam kết khi Quý khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. Khi nghĩa vụ bảo lãnh được thực hiện, Quý khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho HAFIC số tiền đã được trả thay cho Quý khách hàng.

Chi tiết

Cho vay

CHO VAY:

Là hình thức HAFIC giao cho Quý khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả nợ gốc và lãi.

Chi tiết


  • BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG

Áp dụng từ ngày 18-03-2014 Lãi suất (%/Năm)
Kỳ hạn VND USD
KKH
0.5
0.1
Dưới 01 tháng 1.0 0.25
Từ 01 tháng đến 06 tháng       5.5 0.25
Từ 06 tháng trở lên Thỏa thuận 0.25
 

 

Đối tác

Bảng quảng cáo