Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài - Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài - Dịch vụ thành lập mới công ty - Thay đổi đăng ký kinh doanh - Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư - Thay đổi địa chỉ công ty - Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty - Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

“ MỘT THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ”

HOTLINE 84(4)35624055
hafic_info@hafic.com.vn

Đại hội đồng cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường        

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Handico ngày 06/06/2008;

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!

Đến dự: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010 CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN HANDICO


1. Thời gian: Từ 08:00 Thứ Bảy, ngày 27 tháng 11 năm 2010

2. Địa điểm : Tầng 3, toà nhà Thăng Long Ford, 105 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

3. Nội dung: Sửa đổi bổ sung phương án tăng vốn điều lệ năm 2010


Để việc tổ chức Đại hội được thành công, kính mong Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội qua đường điện thoại, fax hoặc thư trước ngày 25 tháng 11 năm 2010, theo địa chỉ sau:


Công ty Tài chính Cổ phần Handico Phòng Hành chính, Tầng 2, toà nhà Thăng Long Ford, 105 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04. 3562 4055 - Fax: 04. 3562 4057


Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội. Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ. Hân hạnh được đón tiếp./.


CHỦ TỊCH


PHẠM QUÝ TRỌNG 

  • BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG

Áp dụng từ ngày 18-03-2014 Lãi suất (%/Năm)
Kỳ hạn VND USD
KKH
0.5
0.1
Dưới 01 tháng 1.0 0.25
Từ 01 tháng đến 06 tháng       5.5 0.25
Từ 06 tháng trở lên Thỏa thuận 0.25
 

 

Đối tác

Bảng quảng cáo

chung cư times tower - chung cư times tower lê văn lương