Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài - Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài - Dịch vụ thành lập mới công ty - Thay đổi đăng ký kinh doanh - Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư - Thay đổi địa chỉ công ty - Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty - Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

“ MỘT THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ”

HOTLINE 84(4)35624055
hafic_info@hafic.com.vn

Giới thiệu

Lĩnh vực hoạt động của Hafic

       

Hoạt động của HAFIC và hoạt động của Ngân hàng tương đồng nhau ở hầu hết các nghiệp vụ. Cụ thể như sau:


HAFIC

Ngân hàng

 

Giống nhau

 

HAFIC và Ngân hàng đều thực hiện các nghiệp vụ:

 

– Huy động vốn

 

– Hoạt động tín dụng: Cho vay; Chiết khấu, tái chiết khấu, cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá khác; bảo lãnh, bao thanh toán.

 

– Mở tài khoản và dịch vụ ngân quỹ, phát hành thẻ tín dụng.

 

– Các hoạt động đầu tư tài chính khác: góp vốn mua cổ phần, góp vốn thành lập doanh nghiệp, tham gia thị trường tiền tệ, làm đại lý phát hành trái phiếu cổ phiếu và các giấy tờ có giá khác…

 

– Nhận uỷ thác, làm đại lý trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và đầu tư, kể cả việc quản lý tài sản, vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân theo hợp đồng .

 

– Kinh doanh ngoại tệ

 

Các hoạt động khác trong lĩnh vực tài chính.

 

Khác nhau

 

- HAFIC chỉ huy động vốn thời hạn từ 01 năm trở lên.

 

- HAFIC không thực hiện việc mở tài khoản thanh toán và 1 số d/vụ thanh toán

 

- Ngân hàng huy động vốn ngắn hạn và dài hạn.

 

- Ngân hàng thực hiện việc mở tài khoản thanh toán và 1 số d/vụ thanh toán


 

  • BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG

Áp dụng từ ngày 18-03-2014 Lãi suất (%/Năm)
Kỳ hạn VND USD
KKH
0.5
0.1
Dưới 01 tháng 1.0 0.25
Từ 01 tháng đến 06 tháng       5.5 0.25
Từ 06 tháng trở lên Thỏa thuận 0.25
 

 

Đối tác

Bảng quảng cáo

chung cư times tower - chung cư times tower lê văn lương