“ MỘT THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ”

HOTLINE 84(4)35624055
hafic_info@hafic.com.vn

Đầu tư tài chính

Nhận ủy thác đầu tư

       

- Khách hàng uỷ thác vốn cho HAFIC để đầu tư chứng khoán hoặc lĩnh vực ngành nghề đã xác định theo yêu cầu của khách hàng.

- Khách hàng chịu hoàn toàn rủi ro đối với khoản vốn uỷ thác (uỷ thác có chỉ định mục đích của khách hàng).

- HAFIC thay mặt khách hàng làm các thủ tục có liên quan đến phần vốn uỷ thác và tổ chức quản lý phần vốn khách hàng uỷ thác. 

 

 

  • BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG

Áp dụng từ ngày 18-03-2014 Lãi suất (%/Năm)
Kỳ hạn VND USD
KKH
0.5
0.1
Dưới 01 tháng 1.0 0.25
Từ 01 tháng đến 06 tháng       5.5 0.25
Từ 06 tháng trở lên Thỏa thuận 0.25
 

 

Đối tác

Bảng quảng cáo