“ MỘT THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ”

HOTLINE 84(4)35624055
hafic_info@hafic.com.vn

Tín dụng Doanh nghiệp

Bảo lãnh

       

Bảo lãnh là hình thức HAFIC dùng uy tín và năng lực của mình bảo lãnh cho Quý khách hàng (Bênđược bảo lãnh) thực hiện nghĩa vụ của mình thay cho khách hàng đối với bên có quyền (Bên nhận bảo lãnh) dưới hình thức thư cam kết khi Quý khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. Khi nghĩa vụ bảo lãnh được thực hiện, Quý khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho HAFIC số tiền đã được trả thay cho Quý khách hàng.

 

CÁC HÌNH THỨC BẢO LÃNH

 

Bảo lãnh vay vốn:

Là hình thức HAFIC phát hành thư bảo lãnh cam kết sẽ trả nợ thay cho Quý khách hàng trong trường hợp Quý khách hàng không trả nợ hoặc không trả nợ đầy đủ, đúng hạn cho bên cho vay.

 

Bảo lãnh dự thầu:

Là hình thức HAFIC phát hành thư bảo lãnh cam kết sẽ thanh toán cho bên mời thầu(Bên nhận bảo lãnh) thay cho Quý khách hàng để bảo đảm nghĩa vụ tham gia dự thầu của khách hàng. HAFIC sẽ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong trường hợp Quý khách hàng vi phạm một hoặc các quyđịnh đã nêu trong hồ sơ mời thầu mà bên mời thầu đưa ra.

 

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng:

Là hình thức HAFIC phát hành thư bảo lãnh cam kết sẽ thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh thay cho Quý khách hàng để đảm bảo cho Quý khách hàng thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết. Trong trường hợp Quý khách hàng không thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ trong hợp đồng, HAFIC sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình thay cho Quý khách hàng.

 

Bảo lãnh thanh toán:

Là hình thức HAFIC phát hành thư bảo lãnh cam kết sẽ thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh thay cho Quý khách hàng trong trường hợp Quý khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng đã ký kết. HAFIC sẽ  thực hiện nghĩa vụ của mình thay cho Quý khách hàng.

 

Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm:

Là hình thức HAFIC phát hành thư bảo lãnh cam kết sẽ thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh thay cho Quý khách hàng trong trường hợp Quý khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các thoả thuận về chất lượng của sản phẩm theo hợp đồng đã ký kết. HAFIC sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình thay cho Quý khách hàng.

 

*  Các loại bảo lãnh khác:

Bảo lãnh đối ứng, bảo lãnh hoàn tạm ứng và các loại hình bảo lãnh hợp pháp khác.

 

HÌNH THỨC PHÁT HÀNH BẢO LÃNH:

- Phát hành thư bảo lãnh, xác nhận bảo lãnh.

- Ký xác nhận bảo lãnh trên các hối phiếu, lệnh phiếu.

- Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU KIỆN BẢO LÃNH:

Khi Quý khách hàng có nhu cầu bảo lãnh cần có đủ các điều kiện sau:

- Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy đinh của pháp luật.

- Có tín nhiệm trong quan hệ tín dụng, thanh toán với HAFIC.

- Mục đích đề nghị HAFIC bảo lãnh là hợp pháp.

- Có khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ được bảo lãnh trong thời hạn cam kết.

- Trường hợp bảo lãnh có liên quan đến yếu tố nước ngoài (Bên nhận bảo lãnh hoặc bên được bảo lãnh là tổ chức, cá nhân nước ngoài) ngoài các điều kiện quy định trên Quý khách hàng còn phải thực hiện các quy định của quản lý vay và trả nợ nước ngoài, quy định về quản lý ngoại hối và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Trường hợp bảo lãnh hối phiếu, lệnh phiếu Quý khách hàng phải bảo đảm được các điều kiện theo quy định của Pháp luật.

 

ƯU THẾ VÀ LỢI ÍCH:

- Quý khách hàng sẽ được hướng dẫn thực hiện các thủ tục dễ dàng, nhanh gọn, thuận tiện.

- Có được một sự đảm bảo chắc chắn từ phía HAFIC.

- Quý khách sẽ được tư vấn bởi đội ngũ cán bộ Tín dụng có kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp, nhiệt tình chu đáo.

- Khách hàng có thể download danh mục hồ sơ tín dụng doanh nghiệp  trong mục  Trợ giúp Tín dụng doanh nghiệp

 

CÁCH THỨC QUÝ KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH VỚI HAFIC:

Quý khách hàng giao dịch với HAFIC thông qua 2 hình thức: Trực tiếp và gián tiếp.

- Trực tiếp: Quý khách hàng và cán bộ tín dụng gặp gỡ trực tiếp, có thể ngay tại Công ty Tài chính HANDICO hoặc tại địa chỉ giao dịch của Quý khách hàng.

- Gián tiếp: Thông qua các phương tiện liên lạc thông tin:  Điện thoại, Fax, Email.

 

ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH:

Phòng Tín Dụng Doanh nghiệp  -Tầng 3 - Tòa nhà Thăng Long Ford, 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại: (04) 5624226.

Fax: (04) 5624057.

 

 

  • BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG

Áp dụng từ ngày 18-03-2014 Lãi suất (%/Năm)
Kỳ hạn VND USD
KKH
0.5
0.1
Dưới 01 tháng 1.0 0.25
Từ 01 tháng đến 06 tháng       5.5 0.25
Từ 06 tháng trở lên Thỏa thuận 0.25
 

 

Đối tác

Bảng quảng cáo