“ MỘT THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ”

HOTLINE 84(4)35624055
hafic_info@hafic.com.vn

Tín dụng Doanh nghiệp

Cho vay

       

CHO VAY:

Là hình thức HAFIC giao cho Quý khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả nợ gốc và lãi.

 

THỜI HẠN CHO VAY:

Tuỳ theo mục đích sử dụng tiền vay và khả năng trả nợ của Quý khách hàng, thời hạn khoản vay của Quý khách hàng được chia thành 03 loại : Vay ngắn hạn, vay trung hạn và vay dài hạn.

- Ngắn hạn: Thời hạn vay từ 12 tháng trở xuống.

- Trung hạn: Thời hạn vay từ trên 12 tháng đến 05 năm.

- Dài hạn    : Thời hạn vay trên 05 năm trở lên.

 

ĐỐI TƯỢNG CHO VAY:

- Các pháp nhân theo pháp luật Việt Nam (Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Trách nhiệm hữu hạn, Công ty Cổ phần, Công ty hợp doanh, Công ty Liên doanh, Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác xã vàcác đối tượng khác).

- Các pháp nhân nước ngoài thực hiện theo quy định riêng của Công ty Tài chính HANDICO (HAFIC).

 

ĐIỀU KIỆN VAY VỐN:

-  Có đầy đủ tư cách pháp nhân.

-  Có số vốn tự có để thực hiện phương án/dự án kinh doanh tối thiểu là  10%.

-  Có phương án, dự án vay vốn khả thi.

-  Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp và có khả năng trả nợ.

-  Có tài sản đảm bảo hoặc bảo lãnh của bên thứ ba cho khoản vay (tài sản đảm bảo có thể là tài sản hình thành từ vốn vay).

 

ƯU THẾ VÀ LỢI ÍCH:

- Được nhận khoản vay với lãi suất rất hấp dẫn.

- Các thủ tục cho vay nhanh gọn, thuận tiện.

- Được hưởng các hình thức dịch vụ cho vay đa dạng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về vốn của Quý khách hàng.

 

THỦ TỤC VAY VỐN:

- Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, trong thời gian tối đa là 10 ngày đối với cho vay ngắn hạn và 30 ngày đối với cho vay trung hạn và dài hạn, HAFIC sẽ có trả lới chính thức và đầy đủ tới khách hàng.

-  Quý khách hàng có nhu cầu vay vốn xin liên hệ với HAFIC, mọi thắc mắc của Quý khách hàng sẽ được HAFIC giải đáp đầy đủ.

Là hình thức HAFIC giao cho Quý khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả nợ gốc và lãi.

 

THỜI HẠN CHO VAY:

Tuỳ theo mục đích sử dụng tiền vay và khả năng trả nợ của Quý khách hàng, thời hạn khoản vay của Quý khách hàng được chia thành 03 loại : Vay ngắn hạn, vay trung hạn và vay dài hạn.

- Ngắn hạn: Thời hạn vay từ 12 tháng trở xuống.

- Trung hạn: Thời hạn vay từ trên 12 tháng đến 05 năm.

- Dài hạn    : Thời hạn vay trên 05 năm trở lên.

 

ĐỐI TƯỢNG CHO VAY:

- Các pháp nhân theo pháp luật Việt Nam (Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Trách nhiệm hữu hạn, Công ty Cổ phần, Công ty hợp doanh, Công ty Liên doanh, Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác xã vàcác đối tượng khác).

- Các pháp nhân nước ngoài thực hiện theo quy định riêng của Công ty Tài chính HANDICO (HAFIC).

 

ĐIỀU KIỆN VAY VỐN:

-  Có đầy đủ tư cách pháp nhân.

-  Có số vốn tự có để thực hiện phương án/dự án kinh doanh tối thiểu là  10%.

-  Có phương án, dự án vay vốn khả thi.

-  Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp và có khả năng trả nợ.

-  Có tài sản đảm bảo hoặc bảo lãnh của bên thứ ba cho khoản vay (tài sản đảm bảo có thể là tài sản hình thành từ vốn vay).

 

ƯU THẾ VÀ LỢI ÍCH:

- Được nhận khoản vay với lãi suất rất hấp dẫn.

- Các thủ tục cho vay nhanh gọn, thuận tiện.

- Được hưởng các hình thức dịch vụ cho vay đa dạng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về vốn của Quý khách hàng.

 

THỦ TỤC VAY VỐN:

- Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, trong thời gian tối đa là 10 ngày đối với cho vay ngắn hạn và 30 ngày đối với cho vay trung hạn và dài hạn, HAFIC sẽ có trả lới chính thức và đầy đủ tới khách hàng.

-  Quý khách hàng có nhu cầu vay vốn xin liên hệ với HAFIC, mọi thắc mắc của Quý khách hàng sẽ được HAFIC giải đáp đầy đủ.

 

 

  • BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG

Áp dụng từ ngày 18-03-2014 Lãi suất (%/Năm)
Kỳ hạn VND USD
KKH
0.5
0.1
Dưới 01 tháng 1.0 0.25
Từ 01 tháng đến 06 tháng       5.5 0.25
Từ 06 tháng trở lên Thỏa thuận 0.25
 

 

Đối tác

Bảng quảng cáo