“ MỘT THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ”

HOTLINE 84(4)35624055
hafic_info@hafic.com.vn

Thông báo mới

Thông báo chốt danh sách Cổ đông

       

Công ty Tài chính cổ phần Handico trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc Chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nội dung chi tiết theo file đính kèm:

Tải về

Download this file (TB - HDQT so 01.pdf)TB - HDQT so 01.pdf97 Kb
 

  • BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG

Áp dụng từ ngày 18-03-2014 Lãi suất (%/Năm)
Kỳ hạn VND USD
KKH
0.5
0.1
Dưới 01 tháng 1.0 0.25
Từ 01 tháng đến 06 tháng       5.5 0.25
Từ 06 tháng trở lên Thỏa thuận 0.25
 

 

Đối tác

Bảng quảng cáo