Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài - Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài - Dịch vụ thành lập mới công ty - Thay đổi đăng ký kinh doanh - Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư - Thay đổi địa chỉ công ty - Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty - Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

“ MỘT THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ”

HOTLINE 84(4)35624055
hafic_info@hafic.com.vn

Đại hội đồng cổ đông

Công ty Tài chính Cổ phần Handico xin thông báo tới các Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông và đề cử, ứng cử nhân sự bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018        
Công ty Tài chính Cổ phần Handico xin thông báo tới các Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông và đề cử, ứng cử nhân sự bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018, các tài liệu gửi kèm theo như sau:


 

  • BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG

Áp dụng từ ngày 18-03-2014 Lãi suất (%/Năm)
Kỳ hạn VND USD
KKH
0.5
0.1
Dưới 01 tháng 1.0 0.25
Từ 01 tháng đến 06 tháng       5.5 0.25
Từ 06 tháng trở lên Thỏa thuận 0.25
 

 

Đối tác

Bảng quảng cáo

chung cư times tower - chung cư times tower lê văn lương