Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài - Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài - Dịch vụ thành lập mới công ty - Thay đổi đăng ký kinh doanh - Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư - Thay đổi địa chỉ công ty - Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty - Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

“ MỘT THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ”

HOTLINE 84(4)35624055
hafic_info@hafic.com.vn

Đại hội đồng cổ đông

Thông báo: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013 – 2018 ngày 26/04/2013 chưa đủ điều kiện tiến hành        

THÔNG BÁO

(V/v: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013 – 2018

ngày 26/04/2013 chưa đủ điều kiện tiến hành)

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Tài chính cổ phần Handico

 

            Vào hồi 07 giờ 30 ngày 26/04/2013, Công ty Tài chính cổ phần Handico đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Công ty Tài chính Cổ phần Handico. Căn cứ báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, số cổ đông tham dự Đại hội là 17 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 20.046.013 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 36,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

            Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2012 của Công ty và Luật doanh nghiệp năm 2005, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Công ty Tài chính Cổ phần Handico chưa đủ điều kiện tiến hành theo quy định do tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết ít hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

            Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Công ty Tài chính Cổ phần Handico sẽ được triệu tập lần 2 trong vòng 30 ngày kể từ ngày 26/04/213. Thời gian, ngày và địa điểm triệu tập lần 2 sẽ được thông báo tới các Quí vị cổ đông sau.

 

Trân trọng thông báo!

 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

  

  • BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG

Áp dụng từ ngày 18-03-2014 Lãi suất (%/Năm)
Kỳ hạn VND USD
KKH
0.5
0.1
Dưới 01 tháng 1.0 0.25
Từ 01 tháng đến 06 tháng       5.5 0.25
Từ 06 tháng trở lên Thỏa thuận 0.25
 

 

Đối tác

Bảng quảng cáo

chung cư times tower - chung cư times tower lê văn lương