Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài - Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài - Dịch vụ thành lập mới công ty - Thay đổi đăng ký kinh doanh - Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư - Thay đổi địa chỉ công ty - Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty - Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

“ MỘT THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI ”

HOTLINE 84(4)35624055
hafic_info@hafic.com.vn

Thông báo mới

Thông báo về việc chuyển nhượng cổ phần phát hành thêm theo phương án tăng vốn điều lệ lên 550 tỷ đồng

       

Thông báo về việc chuyển nhượng cổ phần phát hành thêm theo phương án tăng vốn điều lệ lên 550 tỷ đồng

 

 

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Tài chính cổ phần HANDICIO

 

Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính cổ phần HANDICO được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 1308/QĐ-NHNN ngày 06/06/2008;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/12/2010 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính cổ phần HANDICO;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2010 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính cổ phần HANDICO;

Căn cứ Công văn số 1524/HAN-TTGS1 ngày 19/09/2011 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hà Nội về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông tại HAFIC.

Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần HANDICO xin thông báo tới Quý cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phần phát hành thêm, cụ thể:

Số cổ phần phát hành thêm theo Phương án tăng vốn điều lệ từ 350 tỷ đồng lên 550 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo các Nghị quyết số 02/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/12/2010 và Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2011 được thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 77 Luật Doanh nghiệp, tức là cổ phần chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trân trọng thông báo!

                                                                                                               (Chủ tịch HĐQT đã ký)

 

  

  • BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG

Áp dụng từ ngày 18-03-2014 Lãi suất (%/Năm)
Kỳ hạn VND USD
KKH
0.5
0.1
Dưới 01 tháng 1.0 0.25
Từ 01 tháng đến 06 tháng       5.5 0.25
Từ 06 tháng trở lên Thỏa thuận 0.25
 

 

Đối tác

Bảng quảng cáo

chung cư times tower - chung cư times tower lê văn lương